999/9 อาคารดิออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 29 ห้อง 2981 ยู ถ.พระรามที่ 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330

0982745357 , 022078643

Line Official : @hugeproperty

เวลาทำการ : ทุกวัน 08:30 – 17:30


สามารถดาวน์โหลดไฟล์ PDF เพื่อดูผลงานที่ผ่านมา ใน Company Profile ของบริษัท

หรือ สามารถติดต่อ sales@hugeproperty.co.th เพื่อขอดูรูปงานอื่นๆเพิ่มเติมได้ เนื่องจากทางเรามีภาพผลงานหลายที่ จำนวนค่อนข้างเยอะ บางงานจะเป็นป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท จึงรบกวนลูกค้าสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ อีเมล หรือ เบอร์โทร 0982745357,022078643

Interested in our company, and want to know more?

Please download our company profile for your consideration.