999/9 อาคารดิออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 29 ห้อง 2981 ยู ถ.พระรามที่ 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330

0982745357 , 022078643

Line Official : @hugeproperty

เวลาทำการ : ทุกวัน 08:30 – 17:30


Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

ติดต่อเรา

Email : sales@hugeproperty.co.th , hugeproperty2@gmail.com

Line : @hugeproperty

โทร: 0982745357,022078643

บริษัท ฮิวจ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

999/9 อาคารดิออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 29 ห้อง 2981 ยู ถ.พระรามที่ 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330 TAX NO: 0 1055 52116 886

999/9 The Offices at CentralWorld Level 29 , Suite 2981 U, Rama I Rd., Pathumwan, Bangkok 10330 TAX ID NO: 0 1055 52116 88 6

Interested in our company, and want to know more?

Please download our company profile for your consideration.