hide

0982745357

Call Center

 

ทำความสะอาดอาคารสูง ทั้งภายในและภายนอกอาคาร โดยเครื่องมือทันสมัยและบุคลากรที่มีประสบการณ์ความชำนาญ พร้อมให้บริการสำรวจพื้นที่และให้คำแนะนำการทำความสะอาดก่อนใช้บริการ