hide

0982745357

Call Center

 

บริการทำความสะอาด ล้างอาคารสูง โรงงาน และคลังสินค้า ซ่อมบำรุงโรงงาน อาคาร และคลังสินค้า ด้วยเครื่องมือทันสมัยและบุคลากรที่มีประสบการณ์ความชำนาญ พร้อมให้บริการสำรวจพื้นที่และให้คำแนะนำการทำความสะอาดก่อนใช้บริการ